@china4trip

แหล่งซื้อของตกแต่งบ้าน เมืองโรงงานใหญ่ยักษ์ในจีน บินมาเลือกเอง แต่ง 3 ห้องขึ้นไป ทริปเดียวคุ้มมาก ได้เฟอร์นิเจอร์แตกต่าง ในราคาทุน โรงงานจีนใกล้เมืองไทยมากที่สุด ใครที่กําลังสร้างบ้านหรือว่าทําเกี...

0 likes0 commentsLINE VOOM