CVT Cargoขนส่งจีนไทย

เริ่มแล้ววันนี้ 6 กุมภา หลังเทศกาลโคมไฟ@จีน ร้านจีน Taobao 1688 Tmall.com เปิดงานกัน 80% แล้ว ส่วนใหญ่ร้านทยอยเคลียร์ส่งออเดอร์เก่าๆก่อน ทำให้บางออเดอร์อาจต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมของ 🏮ขอให้เผื...

0 likes0 commentsLINE VOOM