Chill Square Travel

@chill.co.thFriends 46,181

Timeline

🇯🇵 กิโมโน หรือชุดแต่งกายของชาวอาทิตย์อุทัย มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยเฮอันหรือตรงกับค.ศ.794-1192 หรือพ.ศ.1337-1735 🇯🇵 ▶ ก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นสมัยนารา (ค.ศ.710-794) ชาวญี่ปุ่นนิยมแต่งชุดท่อนบนกับท่อนล่างเหมือนกัน หรือไม่ก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกันไปเลย ▶ พอมาถึงสมัยเฮอัน ...See More
See More

ภาพแห่งความประทับใจ

See More

Location

Address
22/7 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย… See More

Business Information

Hours 09.00-18:00 จันทร์ - ศุกร์
URL http://www.chill.co.th
http://www.facebook.com/chillsquaretravel
Phone 02-886-8518
Other เกาหลีเริ่มเพียง 12,900.-

Account Intro

ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเ…See More
Top