ก้าวทันโรค

ก้าวทันโรค

@chg1609Friends 2,298

Timeline

มะเร็งเป็นโรคร้าย sticon ที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกันมากมาย sticon และสาเหตุของโรคก็เกิดได้จากหลายทาง ทั้งกรรมพันธุ์ พฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิต ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม บุหรี่ ฝุ่นควัน โลหะหนักต่างๆ ล้วนสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทั้งนั้น จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถป้องกันโรคร้ ...See More
See More
Top