ก้าวทันโรค

ก้าวทันโรค

@chg1609Friends 1,495

Timeline

โรคเหงือกอักเสบและฟันผุ เป็นปัญหาที่เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องได้พบเจอ และปวดหัวกันทั่วหน้า แน่นอนว่า ทั้ง 2 โรคนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเอง ซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน เรียนรู้การดูแลสุขภาพปากและฟันกับ ทพ ...See More
โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ต
See More
Top