CHEVA

CHEVA

@chevaFriends 888

Timeline

นมัสเตจากอินเดียคะ ☺ มาหาแรงบันดาลใจในการแต่งตัวกันดีกว่า วันนี้ Cheva พาเยือนถิ่นยิบซีทะเลทรายในอินเดีย ก่อนจะไปตามล่าหางานฝืมือ งานปัก และผ้าสวยๆมาฝากกัน ดินแดนแห่งชนเผ่าหลากหลาย ที่รู้จักกันดีคือ Rabali และ Banjara พวกเขาอาศัยอยู่ใน เขตกัจฉ์ (Kucth) รัฐคุชราตของ ...See More
See More
Top