Chefutown

Chefutown

@chefutownFriends 1,570

Timeline

เมนูและตารางเรียนสำหรับอาทิตย์นี้ ยังอยู่ในเทศกาลแห่งเดือนHalloweenพาน้องๆมาทำกิจกรรมและรัักในการทำอาหารที่Chefu Town สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 081-856955-1 สาขา Central Eastville Line.@chefutown
See More

Business Information

Hours 10:00am-18:00 pm
Closed on Monday
Phone 081-856-9551
Other ‭081-856-9551‬
Top