ผักตราฉัตร

Friends 0

The safest Choice.

  • รับสินค้า 9:00 - 16:00น.
  • 083-093-8888
  • ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

"ทำไมระบบปลูกผักของเรา ถึงถูกเรียกว่าปลูกแบบ Organic ในประเทศแคนนาดา?" คำตอบ : 1. ปลูกในระบบปิด 'Greenhouse' ที่ควบคุมโรค แมลง และน้ำฝน ปราศจากสารเคมีปนเปื้อนจากภายนอก 2. ใช้ระบบสมองอัจฉริยะ AI สั่งการ ควบคุมสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับพืชในโรงเรือน 3. ควบคุมธาตุอาหารที่พืชต้องการ ไม่ให้รับสารมากหรือน้อยเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 4. ปลูกบนดิน หรือ วัสดุปลูกแทนดิน ไม่ใช่ปลูกในฟองน้ำเหมือนระบบ ไฮโดรโปรนิก ทั่วไป 5. ไม่พ่นสารเคมีใดๆ บนใบพืช แม้กระทั่งปุ๋ย จึงสะอาดปลอดภัย สามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องล้าง "ทำไมคนยุโรปและอเมริกา ถึงเลือกซื้อผักที่ปลูกในGreen house มากกว่าผักปลูกกลางแจ้งทั่วไป?" คำตอบ : เพราะการปลูกกลางแจ้งทั่วไป ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่ตกลงบนใบผักได้ เช่น ฝุ่น น้ำฝน มูลสัตว์ปีก สารพิษจากอุสาหกรรมรอบๆแปลงปลูก สารเคมีป้องกันศัตรูพืชที่พ่นบนใบผัก โรค และแมลงต่างๆตามธรรมชาติ "ผักไฮโดรโปรนิก มีไนเตรตสูงกว่าผักOrganicจริงหรือ?" คำตอบ : ระบบไฮโดรโปรนิกสามารถจำกัดปริมาณสารไนเตรดในน้ำไม่ให้พืชสะสมมากเกินไปได้ แต่ผักOrganic ไม่สามารถจำกัดปริมาณสารไนเตรดในดินได้

Recent media

CHATRA's MENU

ผักสลัด

ผักเอเชีย

ผักสมุนไพร

ที่มาธุรกิจผักตราฉัตร

09/09/2012

ศึกษามาตรฐานการปลูกผักสลัดปลอดภัยกลางแจ้งของบริษัทChurch Brother ที่เมืองSalinas รัฐ California ประเทศ USA

9/09/2013

ศึกษาการปลูกผักด้วยระบบGreenhouse ของบริษัท Greeo เมือง Shanghai ประเทศจีน

09/09/2014

ศึกษาระบบปลูกผักแนวตั้งในโรงเรือนพลาสติก ของบริษัท Skygreen ประเทศสิงค์โปร์

Coupon

Reward card