Charn Issara

@charnissaraFriends 620

Timeline

สวัสดีวันพระ... วันมาฆบูชา น้อมนำคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต “พระพุทธองค์ตรัสว่า 'ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา' ฉะนั้น เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยแท้ได้ ก็ด้วยการเข้าถึงพระธรรม พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วก็จริง แต่ธรรมะเป็นอมตะ ...See More
See More

Location

Address
2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชร… See More
Top