Charming Smile

  • 0
  • 1

Charming Smile

@charming_smileFriends 945

Timeline

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานทันตกรรม . คลินิกทันตกรรมชาร์มมิ่งสไมล์ เด็นทัล สตูดิโอ ภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยีและเทคนิคในการวางแผนการรักษาและวางแผนการรักษา ด้วยการสแกนในช่องปาก (Intraoral Scanning) ผ่านกล้องถ่ายภาพ 3 มิติในช่องปาก . ท่านจะได้ส ...See More
charming smile dental studio
See More

Location

Address
คลินิกทันตกรรม Charming Smile Dental Studio
Location
ชั้น Portobello Mall
หลัง KFC หน้า ม.เกษตรฯ ศรีราชา

Account Intro

❄️คลินิกทันตกรรมชาร์มมิ่งสไมล์ เด็นทัล สตูดิโอ (Charming Smile Dental Studio Clinic)❄️

คลินิกทันตกรรมให้บริการรักษาทางทันตกรรม ทำฟัน จัดฟัน จัดฟันแบบใส ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน วีเนียร์ รากฟันเทียม ฟันปลอม ฯลฯ(hospital)

พร้อมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล …
See More
Top