ชัยณรงค์ฟาร์ม

  • 0
  • 1
  • 2

ชัยณรงค์ฟาร์ม

@chainarongfarmFriends 5,575

Timeline

ชัยณรงค์ได้ใช้เงินที่ขายเมล่อนและขายของต่างๆนำมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่กำลังลำบากในช่วงของภัยเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งจะช่วยเขาในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเด็กที่กำลังลำบากยากจนก็ช่วยให้เขากินไปอีกมื้อสองมื้อจะได้มีพลังสู้ชีวิตต่อไป
See More

CF1

Top