POSITIF

แสงสีฟ้า..ภัยร้ายของผิวรอบดวงตา . ยุคนี้การหลีกเลี่ยงหน้าจอคงเป็นเรื่องยาก เพราะการใช้ชีวิตเกินครึ่งวันต้องจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ หรือ แม้กระทั่งเวล...

1 like0 commentsLINE VOOM