CGRAIN

CGRAIN

@cgraintechFriends 567

Location

Address
17/100 moo6 soi6/3 Klongsam Klongluang Pathumthani… See More

Business Information

Hours Monday - Saturday 08:00-17:00
Closed on Sunday
URL http://www.cgrain.com
http://www.facebook.com/cgraintechnology
Phone 02-9010350

Account Intro

บริษัท ซีเกรน เทคโนโลยี่ จำกัด ได้สร้างขึ้นมาจากความตั้งใจของคุณตระกูล จันทสาร ที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานการรักษาคุณภาพ ‘ข้าว’ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้ซื้อและผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าคุณภาพ ปัญห…See More
Top