กองการพยาบาล

@cfu3661kFriends 8,453

Timeline

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่อาคาร ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธ ...See More
See More

Business Information

Hours 08.30 - 16.30
Closed on เสาร์ - อาทิตย์
URL http://www.nursing.go.th/
Phone 025906260

Account Intro

Top