ปัจจุบันเรื่องพลังงานเริ่มเป็นเรื่องที่หลายๆ บริษัท เริ่มให้ความสนใจและเป็นห่วงมากขึ้น ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 ได้มีการผลักดันให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผนวกกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อระบบทั้งในด้านการผลิตและด้านพลังงาน บริษัท ซีเทีย จำกัด ร่วมกับ Atlas Copco Thailand ได้เข้าร่วมผลักดันนโยบายดังกล่าว โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ และ Atlas Copco Thailand คือผู้นำด้านการประหยัดพลังงานในวงการอุตสาหกรรมปั๊มลม air compressor ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานไปได้กว่า 50% ภายใต้คำแนะนำของทีมวิศวกร ที่ผ่านการอบรมด้านพลังงานภายใต้ Atlas Copco Thailand โดยทาง บริษัท ซีเทีย ได้สนับสนุนให้คำแนะนำและจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน