Tonsilp

บ้ า น แนวนีโอคลาสสิคหลังนี้ เน้นความสง่างามของเสาแบบดอริค 6ต้น ที่สูงตระง่านบนเนินสูง 1.50 ม. เพื่อส่งเสริมทางเ ข้ า หน้าบ้านที่สามารถ ดรอปส่งคน ก่อนเข้าบ้านได้ ดูมีอัตลักษณ์อย่างมีเสน่ห์ .. ส ถ า...

2 likes0 commentsLINE VOOM