Centro SKS-Rama3

Centro SKS-Rama3

@centrosksrama3Friends 85

Timeline

🔊ประชาสัมพันธ์ "เรื่องการเก็บประกันบ้าน"🔉 เรียน คุณลูกบ้าน 📌เนื่องจากขณะนี้มีบ้านที่ทยอยครบอายุ1ปี ในเดือน ตุลาคม 2560 ในการเก็บประกันบ้านแล้ว (นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน) เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดตรวจสอบว่าถึงรอบการเก็บประกันบ้านครั้งสุดท้ายหรือยัง 📌โดยขั้นตอ ...See More
See More
Top