CentraGovernment

@centragovernmentFriends 305

Timeline

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ...See More
See More

Location

Address
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่… See More

Business Information

Hours 24 ชั่วโมง
URL https://www.centarahotelsresorts.com/centra/cgc/
Phone 021431234

Account Intro

ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะในกรุงเทพฯด้วยระยะทางไม่ไกลจากอิมแพ็คเมืองทองธานีโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เข้าพักที่มาติดต่อราชการในคอมเพล็กซ์ และการเป็นสถานที่จัดงานชั้นเลิศทุกขนาด รวมถึงงานแต่งงานและคอนเสิร…See More
Top