@centertour08

@centertour08

@centertour08Friends 1,588

Timeline

📢 รหัสทัวร์ LAO_001 📢 ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 📢 บินแอร์เอเชีย FD 📢ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 📢วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง 📢พิเศษ!! ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 📢ตักบาตรข้าวเหนียว 📢บินหรู อยู่สบาย พัก 4 ดาว 📢แถมฟรี ชุดสะบายดี 👉เสื้อ+ถุงผ้า+พัดสะบายดี 👉สมุดสวดมนต์ ...See More
See More
Top