@centertour08

@centertour08

@centertour08Friends 2,110

Timeline

#อยากเที่ยว ได้เที่ยว #พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY FD ​​สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDA ...See More
See More
Top