@centertour08

@centertour08

@centertour08Friends 1,814

Timeline

MIRACLE TAIWAN 4วัน 3คืน เดินทางเมษายน-มิถุนายน 💰ราคาเพียง 18,999.- ⛴ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 🙏🏻วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ 🏘หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชั้น 89) 🛍ตลาดซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต มื้อพิเศษ เม ...See More
See More
Top