@centertour07

@centertour07

@centertour07Friends 1,575

Timeline

🛫เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 👉🏽เริ่มต้น 28,888.- ⭐Hilight⭐ ✔️เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ Little Edo ✔️ฟูจิชั้น5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก🍁 ✔️วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี⛩ ✔️ช้อปปิ้งชินจูกุ🛍 ✔️โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 >> ...See More
See More
Top