@centertour06

@centertour06

@centertour06Friends 1,252

Timeline

📍มิงกาบาลา ⚜️สายบุญไม่ควรพลาด⚜️ ☘️พม่า ☘️พุกาม ☘️มัณฑะเลย์ 4 วัน พักหรู 4 ดาว ทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ 🕸️พีเรียตยาว ถึง ธันวาคมนี้ 🕸️ 🚀บินสบาย Thai Air Asia (FD) 🚩เจดีย์ชเวซานดอว์ 🚩วัดเจดีย์ชเวสิกอง 🚩วัดอนันดา 🚩วัดติโลมินโล 🚩วัดสัญพัญญู 🚩วิหารธรรมยันจี 🚩หมู่บ ...See More
See More
Top