@centertour06

@centertour06

@centertour06Friends 2,652

Timeline

ทัวร์พม่าดีดี เดือนตุลาคม 🌞ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม 3 วัน 2 คืน 12-14 ต.ค. (FD) 10,500 บาท / รับได้ 09 ที่ 19-21 ต.ค. (SL) 10,900 บาท / รับได้ 15 ที่ Hilight Program 􀀧􀀧 􀁁 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา 􀁁 เจดีย์กลางน้ำสิเรียม พระนอนชเวตาเลียว ...See More
See More
Top