@centertour06

@centertour06

@centertour06Friends 1,915

Timeline

📢 โปรหรรษา...หนีร้อนไปดาลัด 📢 รหัสทัวร์ VN01_VZ 📢 เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 📢 เมืองสุดโรแมนติคแห่งเวียดนามใต้ 📢นั่งกระเช้าไฟฟ้า 📢 ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 📢 ชมหมู่บ้านดินเหนียว 📢 น้ำตกดาลันทา+Roller Coster 👉 ไวน์แดง+Wifi on bus 👉 ชุดซินจ่าว 1 ชุด 📢 เริ่มต้น 8,90 ...See More
See More
Top