centertour

@centertourFriends 7,436

Timeline

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน "ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์" ! ปีใหม่ 2561 นี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขอส่งมอบของขวัญพิเศษให้แก่ประชาชน โดยเปิดบริการ "ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์" เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็ ...See More
See More
Top