PhithanSure-Bkk

วันเยาวชนแห่งชาติ 2566 💁‍♀️🧏🧏‍♂️ วันเยาวชนแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: National Youth Day) ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศ...

0 likes0 commentsLINE VOOM