CCMจันทร์ฉายก่อสร้าง

CCMจันทร์ฉายก่อสร้าง

@ccm.materialFriends 30

Business Information

Hours Mon-Sat 8.30am -17.00pm
Closed on วันอาทิตย์จะหยุดเป็นบางอาทิตย์
Phone 081-4686669

Account Intro

ร้านจันทร์ฉายก่อสร้าง จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
จัดส่งเฉพาะพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ คะ
ลูกค้าสามารถแจ้งโอนเงิน, สั่งรายการของ และสอบถามราคาของได้ทางไลน์นี้คะ
หรือ โทรมาที่ 054-266050, 082-0388023, 081-4686669
Top