🧑‍🏫 แบบที่ 1: TOEIC Hybrid Mix-Moo
รวม 45 ชม. (รวม 15 ครั้ง)(1 ครั้ง=3 ชม.)
- ปรับพื้น (Online Private 5 ครั้ง=15 ชม.)
- วิเคราะห์ข้อสอบ(Online+Onsite 10 ครั้ง)
🎯 สำหรับคนที่ต้องการ 600-750 คะแนน
พื้นไวยกรณ์อ่อน/เคยสอบแต่ได้<550
💰ราคา 14,500 บาท/คน
--------------------------
🧑‍🏫 แบบที่ 2:TOEIC Hybrid Weekend P+ รวม 36 ชม.(รวม 12 ครั้ง)(1 ครั้ง = 3 ชม.)
-ปรับพื้นไวยกรณ์ + วิเคราะห์ข้อสอบ
🎯สำหรับคนที่ต้องการ 600-650 คะแนน
พื้นไวยกรณ์อ่อน/เคยสอบแต่ได้ <450
💰ราคา 7,500 บาท/คน
--------------------------
🧑‍🏫 แบบที่ 3: TOEIC Hybrid Weekend
รวม 30 ชม.(รวม 10 ครั้ง)(1 ครั้ง = 3 ชม.)
-มีพื้นไวย์กรณ์ เน้นวิเคราะห์ อัพเดทข้อสอบ
เคยสอบแต่ได้ <500
🎯สำหรับคนที่ต้องการ 550-650 คะแนน
คลาสนี้ไม่มีปรับพื้นไวยฯ เน้นวิเคราะห์ข้อสอบ เหมาะกับคนเคยสอบมาแต่ได้<550
💰ราคา 6,500 บาท/คน
--------------------------
🧑‍🏫 แบบที่ 4: TOEIC Hybrid Intensive
รวม 12 ชม.(รวม 4 ครั้ง)( 1 ครั้ง = 3 ชม.)
-ไม่มีปรับพื้น เน้นวิเคราะห์ อัพเดทข้อสอบ
-เหมาะกับคนที่เคยสอบมาแล้วได้ >500
🎯สำหรับคนที่เน้นเพิ่มคะแนน 50-100
💰ราคา 2,900 บาท/คน
-----------------------
🧑‍🏫 แบบที่ 6 TOEIC Hybrid PRIVATE 30-45 ชม. (ออนไลน์ +นัดเวลาเองได้ ) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการก้าวสู่เป้าหมาย 700-800 คะแนนอย่างเร่งด่วน
💰หลักสูตร 30 ชม.ราคา 20,500 (10 ครั้ง)(1ครั้ง=3 ชม.)
💰หลักสูตร 45 ชม.ราคา 23,500 (15 ครั้ง)(1ครั้ง=3 ชม.)
🎯ใครควรเรียน: ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว ต้องการปรับจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งและสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้
🎯 เราใช้ครู 990 สอน (2-3ท่าน) เพราะครูแต่ละคนจะมีความชำนาญในแต่ละทักษะที่แตกต่างกัน
🎯 เราออกแบบ course outline ให้ใหม่ตามพื้นความรู้ของผู้เรียนแต่ละราย วิเคราะห์แบบ 360 องศา เลือกเวลาเองได้ เป็นลักษณะการเรียนแบบตัวต่อตัวคะ
----------------------------

🚧 คำแนะนำเพิ่มเติม 🚧
💥✍️ถ้าแบบกลุ่ม ก็แนะนำแบบที่ 2 คะ แต่ถ้าแบบตัวต่อตัวแนะนำแบบที่ 6 คะ
💥✍️ ถึงแม้เป็นการเรียนแบบออนไลน์ แต่ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาผ่านระบบ realtime นะคะ (โดยไม่มีการอัด VDOแล้วฉายซ้ำ) ซึ่งท่านสามารถถาม/ตอบได้ในคาบเรียน
💥✍️ มั่นใจในกระบวนการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ข้อสอบอัพเดทใหม่ทุกสัปดาห์