ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิภักดีชุมพล

@cb_schoolFriends 2,030

Timeline

การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้บอร์ด IPST SE ให้กับคณะคุณครู และนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 กล่าวเปิดการอบรมโดยท่าน ผอ.ศราวุธ สิงหาราโท แล ...See More
ครูมานะ ประจงจิตร - Photos | Facebook
See More

Location

Address
19 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

Business Information

Account Intro

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30
Top