ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิภักดีชุมพล

@cb_schoolFriends 2,418

Timeline

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมโครงการ "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 -12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
See More

Location

Address
19 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

Business Information

Account Intro

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30
Top