ตังนำเกษตร

ตังนำเกษตร

@cat8575eFriends 663

Location

Address
188 หมู่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครรา… See More

Account Intro

" ตังนำ เกษตร " เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรทั้งผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อินทรีย์ เคมี ชีวภาพ ปุ๋ย ฮอร์โมน อาหารเสริม และเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำ ทั้งปลีกและส่ง
" ตังนำ เกษตร " ยินดีให้คำแนะนำ พูดคุยปรึกษาเรื่องการเพาะ…
See More
Top