Care Dental Clinic

Friends 976
Care Dental Clinic
caredental.clinic

ข้อมูลบัญชี

Care Dental Clinic คลินิกทันตกรรมที่ดูแลด้วยความห่วงใยทั้งสุขภาพฟันและสุขภาพร่างกายเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพร่างกายและฟันจะดีได้ตัองได้รับการดูเอาใจใส่อย่างถูกวิธีด้วยมืออาชีพ แคร์เดนทัลคลินิกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเรามีทั้งคลินิกทันตกรรมและร้านขายยาโดยเภสัชกรอยู่ร่วมกัน ดังนั้นคนไข้ที่มาจะได้รับการดูแลทั้งสุขภาพฟันและสุขภาพกายอย่างครบถ้วนและถูกวิธี การออกแบบ คลินิก ในทุกๆ ด้าน คำนึงถึง ผู้ใช้บริการ ทุกเพศ ทุกวัย ห้องทันตกรรม เก้าอี้ ทันตกรรม รวมถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ สะอาด และปลอดเชื้อ ด้านทันตกรรมเรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลายสาขาอาทิ การจัดฟัน ศัลยกรรมช่องปาก/ผ่าฟันคุด ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และงานทันตกรรมประดิษฐ์ ( ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม) นอกจากนี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของทันตกรรมเพื่อความสวยงามเพราะเราเชื่อว่าความสวยงามทั้งภายนอกและภายในจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้มีบุคคลิกภาพที่ดีขึ้น ด้านยารักษาโรค จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาตามใบสั่งแพทย์รวมถึงการดูแลอาหารเสริมและวิตามินบำรุงโดยเภสัชกรผู้ชำนาญการกว่า 30 ปี

Recent media