แคปคาร์ CAPCAR

แคปคาร์ CAPCAR

@capcarserviceFriends 344

Timeline

📣📣ขอประกาศอัตราค่าส่งใหม่ตามตารางดังนี้ 🙏 ทางบริษัทขออนุญาตของจัดเก็บ🙏 "อัตราค่าขนส่งตามจริง" ทุกอำเภอและทุกจังหวัด ราคาเดียว ( ยกเว้นการข้ามเกาะและ 3จังหวัด ยะลา ,นราธิวาส, ปัตตานี จัดส่งแค่ อำเภอเมือง ) เนื่องจากบริษัทขนส่ง ได้ขึ้นการบริการตั้งแต่ต้ ...See More
See More
Top