Cafe de MOW

Cafe de MOW

@cafedemowFriends 593

Reward Cards

Ticket Image

Collect 10 points to get a voucher for รับเครื่องดืมฟรีหนึ่งแก้ว!

Shop Link QrCode

Timeline

เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย น้ำมันและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) อันเป็นผลทำให้เกิดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids)ที่เป็นสาเหตุของโรคไขมัน ...See More
See More

Location

Address
Cafe de mow
Top