การบิน DPU™

Friends 0

ข้อมูลบัญชี

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, Ground Service, คลังสินค้า, การตลาด, จองบัตรโดยสาร) 2) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน, จราจรทางอากาศ, นักบิน, Flight Operation) 3) หลักสูตรอบรมตามมาตรฐาน IATA 4) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โทร: 02-954-7300 ต่อ 875 มือถือ: 092-549-8992 http://cadt.dpu.ac.th facebook: dpu.cadt instagram: dpu.cadt twitter: dpu.aviation

Recent media

หลักสูตร และทุนการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

ทุนเรียนดี ไสว-สนั่น

ทุน 100% เรียนฟรีตลอด 4 ปี

Coupon

Reward card