Construction Audit

Construction Audit

@cacauditFriends 58

Timeline

จากโครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" โครงการเล็กๆของสมาคม สู่ โครงการใหญ่ระดับประเทศ "จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย" ที่ได้รับความร่วมมือของ 5 หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม #วิศวกรอาสา #สถาปนิกอาสา #นายช่างอาสา #ConstructionauditAudit #Energyaudit
See More
Top