วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

@c388Friends 441

Timeline

ขอเชิญสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะครับ
See More

รูปภาพ

See More

Location

Address
วัดพระธาตุจอมแจ้ง เลขที่ 338 หมู่ 12 บ้านร่องบอน ต… See More

Account Intro

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บนยอดดอยป่าซาง หมู่ ๑๒ บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่กว่า ๕๐๐ ไร่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญ ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย (ตนบุญแห่งล้านนา) เคยมาบูรณะไว้ และยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยที่สูงที่สุดในอำเภอพาน มีความส…See More
Top