วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  • 0
  • 1

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

@c388Friends 494

Timeline

ความคืบหน้าสร้างหอระฆัง - หอกลอง วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
See More

รูปภาพ

See More

Location

Address
วัดพระธาตุจอมแจ้ง เลขที่ 338 หมู่ 12 บ้านร่องบอน ต… See More

Account Intro

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บนยอดดอยป่าซาง หมู่ ๑๒ บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่กว่า ๕๐๐ ไร่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญ ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย (ตนบุญแห่งล้านนา) เคยมาบูรณะไว้ และยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยที่สูงที่สุดในอำเภอพาน มีความส…See More
Top