Diana®Pattani

@byb7883wFriends 557

Timeline

เมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย #13มีนาคมวันช้างไทย
See More

Location

Address
16 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Business Information

Hours 09:45-19:00
Closed on ไม่เว้นวันหยุด
URL http://www.diana.co.th
Phone 07-3335-944

Account Intro

ไดอาน่า ห้างไทย รู้ใจคนใต้
Top