ThaiPlastwood

หลายคนไม่คุ้นหู แต่สิ่งนี้คือสำคัญมากในการติด #หลังคากันสาด 🏠 คือการติด #แฟชชิ่ง (Flashing) หรือ แผ่นปิดครอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างหลังคากันสาดกับผนังบ้านป้องกันการรั่วหรือน้ำฝนไหลเ...

1 like0 commentsLINE VOOM