TheWaxClubAcademy

ท่าน ผู้ใหญ่ ท่านนี้ ผู้บริหารสายงานคลินิก ท่าน มีเส้น อำนาจ ฮวบเหล็ง หรือ หนวดมังกร 2 ตัว จากข้างจมูกยาวต่อเนื่อง ตรงมุมปากลงมา ถึงคางรักษาไว้ อย่าไปดึงออก หรืออย่าเติมฟิลเลอร์ นะคะ คือ ดีมากวาสนา...

0 likes0 commentsLINE VOOM