ศูนย์กลางฯ พุทธวิหาร

@buvecFriends 1,179

Timeline

ศีลคือต้นกำเนิดแห่งความสงบและความดีงามทั้งปวง การทำทานนั้นยังไม่อาจปิดนรก แต่การรักษาศีลนั้นปิดทางไปนรกได้ นั้นหมายความว่าอย่างไร แท้จริงแล้วการรักษาศีลคือ จุดเริ่มต้นแห่งความดีงามทั้งปวง คือ ขอเพียงมีศีลก่อนเท่านั้น การทำความดีทั้งหลายก็จะสะดวก ง่ายและบุญบารมีเกิดข ...See More
See More

Location

Address
วัดพระธรรมจักร

Account Intro

พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก
Top