ศูนย์กลางฯ พุทธวิหาร

@buvecFriends 1,499

Timeline

ขอแก้ไข หลักสูตรปฏิบัติธรรมพิเศษ เส้นทางสู่มรรค เป็น 4 วัน 27-30 ก.ค.2561 ค่ะ
See More

Location

Address
วัดพระธรรมจักร

Account Intro

พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก
Top