Bun_snackbox

🙏น้องบันขอขอบคุณคณะเจ้าภาพ ที่ไว้ใจให้น้องบันดูแล Snack Box ครับ #วัดเสมียนนารี 📌พิเศษ !! เมื่อซื้อครบ 50 กล่องขึ้นไป ส่งฟรีตามระยะทางที่กำหนด Snack Box A : ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น + น้ำผลไม้ 1 กล...

1 like0 commentsLINE VOOM