BungsrirachaSchool

BungsrirachaSchool

@bungbspFriends 314

Timeline

วันนี้คณะครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมไปร่วมงานวันครูและแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีใน💖ดวงใจ ณ โรงเรียนบางละมุง 😘ครูดีในดวงใจประจำปี 2560😘 1.นางสมหวัง รุ่งสิริวานิช 2.นายสนธยา บุตรวาระ 3.นายบุญเสริม สำราญดี 4.นางสาวนุชนาต กรแก้ว 5.นายกรกช ธรรมกุล
See More
Top