BungsrirachaSchool

BungsrirachaSchool

@bungbspFriends 384

Timeline

ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา...จากวิชาการ ในวันพรุ่งนี้ 6 เม.ย. 2561 นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 รับ ปพ.1(ใบแสดงผลการเรียน) ปพ.2(ประกาศนียบัตร) ปพ.6 (สมุดพก) ที่ห้องวิชาการ เวลา 8.30 น. -12.00 น. *** สวมชุดนักเรียน *** หากไม่มารับด้วยตนเอง ผู้มาติดต่อ ...See More
See More
Top