• 0
  • 1
  • 2

Bumrungrad Hospital

@bumrungradhospitalFriends 32,288

Timeline

sticon ยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วปลอดภัย มั่นใจได้อย่างไร ความปลอดภัยของผู้ป่วยถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการทางสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพของยา ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกยาจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการเก็บรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ อ่ ...See More
See More

Location

Address
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
Location
BTS นานา (ทางออก 1)
BTS เพลินจิต (ทางออก 3)

Business Information

Hours ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
URL https://www.bumrungrad.com
Phone 020668888

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล

  • พ.ศ. 2523
  • พ.ศ. 2532
  • พ.ศ. 2540
  • พ.ศ. 2545
  • พ.ศ. 2551

Account Intro

เรามุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห…
See More
Top