Bug People

Friends 1,198

กำจัดปลวก ยุง หนู

ข้อมูลบัญชีSee more

Bug People ตัวแทนบริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับแต่งตั้งจาก Ensystex Inc. (USA) เพื่อให้บริการกำจัดและควบคุมปัญหาปลวกด้วยเทคโนโลยีวางเหยื่อกำจัดปลวก Exterra Termite Bait เราคือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านการจัดการดูแลและกำจัดปัญหา ปลวก แมลงรำคาญ และหนู โดยมีบริษัทคู่ค้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น Ensystex Inc. ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ และสารเคมี กำจัดปลวกและยุง, Bell Laboratories Inc. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกำจัดหนู คุณจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรโดย Bug People เพื่อให้ที่พักอาศัยของคุณปราศจากการกวนใจของแมลงร้าย ติดต่อรับบริการ โทร. 02941-4301-3 หรือ 081 937-1226 Operation Hour คือ จ-ส เวลา 8.30 น. -18.00 น.

Mixed media feed

ผลิตภัณฑ์

Exterra Termite Bait

ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวกสลายรัง

Rodent Bait System

ระบบวางเหยื่อกำจัดหนู

มาตรฐานรับรองระดับสากล

March 2017

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

-

ได้รับการรับรองความปลาดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยองค์กร HIA Green Smart Partner

Country or region: Thailand