BU One Stop Service

@bu1stopFriends 14,029

Timeline

ช่วงเปิดภาคเรียน มีการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลด ทำให้มีคำถามเข้ามาทางไลน์@ จำนวนมาก รวมถึงมีบางส่วนที่มาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ แอดมินขออภัยในความล่าช้าในการให้บริการทางไลน์@
See More

Location

Address
อาคาร A6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพ… See More

Business Information

Hours จันทร์ - เสาร์ @8.30-17.00 น.
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.bu.ac.th/
Phone 028369199

Account Intro

บริการถามตอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งวิทยาเขตรังสิต และวิทยาเขตกล้วยน้ำไท นักศึกษาปัจจุบันที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรม ผลการเรียน การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ และนักเรียน หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาต่อสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน ค่าเ…See More
Top