BTSSKYTRAIN

🥶บีทีเอสมีห้องน้ำให้บริการทุกสถานี ปวดหนัก ปวดเบา ไม่ต้องทน แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกสถานี 🚽หากต้องการใช้ห้องน้ำกะทันหัน แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้ห้องน้ำภายในสถานีได้นะครับ เจ้าหน้าที่จะประสาน รปภ. ...

6 likes0 commentsLINE VOOM