ทนายใกล้ตัว

หัวใจสำคัญในการดำเนินคดีผู้บริโภค ในการดำเนินคดีผู้บริโภคนั้น มีเป้าหมายหลักอยู่ ๓ ประการ คือ รวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดประธานศาลฎีกาที่ออกมา ได้สนับสนุนเป้าห...

2 likes0 commentsLINE VOOM