ทนายใกล้ตัว

หากผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่ ? ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “...การยื่นฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคด...

2 likes0 commentsLINE VOOM