ทนายใกล้ตัว

การลวงขาย (Passing off) คืออะไร การลวงขาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย การค้านั้น เป็นการทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก...

2 likes0 commentsLINE VOOM