ทนายใกล้ตัว

ภรรยาสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหญิงอื่น(ชู้)ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่า มีสัมพันธ์กับสามีของตนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้ส...

1 like0 commentsLINE VOOM