ทนายใกล้ตัว

เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ยังไม่มีการแบ่งแยกกัน หากได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นทั้งแปลงจะอ้างว่าได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์ ได้หรือไม่ ครอบครองปรปักษ์ คือ การแย่งกรรมสิทธิ์โดย...

5 likes0 commentsLINE VOOM