ทนายใกล้ตัว

สร้างรั้วหรือกำแพงรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต ไม่จำเป็นต้องรื้อถอน มาตรา 1312 เป็นเรื่องการสร้างบ้านหรือโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต กฎหมายให้สิทธิแก่คนที่ปลูกรุกล้ำ...

5 likes0 commentsLINE VOOM