ทนายใกล้ตัว

หากหมั้นกันแล้ว ต่อมาฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายจะฟ้องศาลบังคับให้สมรสไม่ได้ การสมรสเป็นเรื่องที่ชายหญิงต้องยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย และต้องกระทำด้วยความสมัครใจและโดยปราศจากการข่มขู่บังค...

2 likes0 commentsLINE VOOM