ทนายใกล้ตัว

การได้มาซึ่งสิทธิเก็บกิน หากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้ “สิทธิเก็บกิน” คือ เป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่ง โดยเป็นสิทธิที่บุคคลสามารถครอบค...

0 likes0 commentsLINE VOOM